BeeGrateful: lef, vriendschap en optimisme centraal voor wilde bestuivers

Met deze waarden richtten Florence van Haastrecht en Zoe van Helvoirt hun start-up BeeGrateful op. Als nieuwe partner werkt BeeGrateful aan bestuivers-vriendelijke omgevingen in de stad. Hoe pakken ze dat aan? En welke plannen hebben ze nog meer?

Zoe van Helvoirt en Florence van Haastrecht staan voor een muur met het ondertekeningsbordje van de Nationale Bijenstrategie
Beeld: ©BeeGrateful
Zoe van Helvoirt en Florence van Haastrecht van BeeGrateful hebben de Nationale Bijenstrategie ondertekend

Hulp aan wilde bestuivers in de stad

‘Juist in de stad hebben wilde bestuivers steeds meer moeite om geschikte nestgelegenheden en voedselbronnen te vinden. En de verstedelijking neemt steeds meer toe’, vertelt Van Haastrecht. Van Helvoirt vult aan: ‘Daarom zijn we als BeeGrateful op een missie om de biodiversiteit in de stad op een betrouwbare manier te vergroten. Dit doen we door daar te zorgen voor bestuivers-vriendelijke omgevingen.’
 

Streetlight Bee&Bees in Nederlandse steden 

Van Haastrecht: ‘Zo bieden we nestgelegenheden aan via onze Streetlight Bee&Bees en monitoren deze.’ De zeshoekige bijenhotels om (lantaarn)palen zijn een bijzonder gezicht. Inmiddels hangen de Streetlight Bee&Bees op verschillende plekken in Nederland. En als het aan Van Haastrecht en Van Helvoirt ligt, komen er nog veel meer! BeeGrateful ontwikkelde de bijenhotels samen met Wageningen University en Vivara Pro.

De Streetlights zijn ook een graadmeter voor de biodiversiteit in het gebied. Zijn de hotels niet goed bezet? Dan is er meer vergroening nodig, bijvoorbeeld in tuinen.

Van voedselbron tot stepping stone

Om bestuivers aan te trekken, zorgt BeeGrateful voor voldoende voedselbronnen rond de Streetlights. Door zo’n 4 m2 te vergroenen, ontstaat er al een groene verbinding (een stepping stone). Door deze verschillende groene verbindingen kunnen bestuivers zich beter redden in de stad.

Van Helvoirt en Van Haastrecht: ‘Meer bewustwording zorgt voor meer inzet voor biodiversiteit.’
Florence van Haastrecht en Zoe van Helvoirt staan bij een Streetlight Bee&Bee
Beeld: ©Robèrt Kroonen
De Streetlight Bee&Bees zorgen voor bewustwording. Inwoners kunnen via QR-codes op de palen wetenschappelijke artikelen en leuke wilde bijenfeitjes lezen.

Bewustwording vergroten

BeeGrateful wil meer mensen bewust maken van het belang van wilde bijen voor biodiversiteit. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat door de bewustwording te vergroten, men uit zichzelf zich ook meer voor onze biodiversiteit gaat inzetten. We geven daarom lezingen en organiseren workshops en events.’

Meer plannen

De ambitieuze start-up heeft meer plannen. ‘Dit jaar richten we ons op verdere monitoring van onze Streetlight Bee&Bees’, vertelt Van Helvoirt. ‘Zo verzamelen we meer informatie over een aantal wilde bijensoorten die zich in een bijenhotel in een specifiek gebied nestelen.’ 

Door deze bijendiversiteit te meten, kan BeeGrateful de bestuivers-vriendelijkheid van de omgeving beoordelen. ‘We willen de Streetlight Bee&Bees gaan gebruiken als instrument om de Basiskwaliteit voor wilde bijen in een bijenhotel meetbaar te maken.’ Met deze resultaten kan ze de impact laten zien aan gemeenten en eigenaren van bedrijventerreinen.

Ook staat een bijenburcht bouwen nog op de agenda.

Van Haastrecht: ‘Met dit netwerk kunnen we samen optimale omstandigheden creëren voor bestuivers in Nederland.’

Samen voor bestuivers

BeeGrateful sluit graag aan bij de Nationale Bijenstrategie. Van Haastrecht: ‘We vinden het belangrijk om onze krachten te bundelen om wilde bijenpopulaties in stand te houden. Met dit netwerk kunnen we onze kennis en ervaringen delen, waardoor we samen optimale omstandigheden creëren voor bestuivers in Nederland.’ 

Lees meer over het initiatief van BeeGrateful in het bijeninitiatievenfilter.