Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hoe wij dat doen.

Privacyverklaring

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de privacyverklaring op de website van het ministerie van LNV staat het privacybeleid beschreven. Hier staat hoe wij omgaan met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van persoonsgegevens. Ook staat hier informatie over jouw rechten.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de AVG. De AVG helpt om je privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.