Over ons

De Nationale Bijenstrategie (NBS) is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). RVO voert deze strategie uit in samenwerking met LNV. LNV heeft hierbij de regie.

Ruim 100 partners werken in Nederland samen aan het einddoel: in 2030 willen we bestuiving duurzaam behouden en bevorderen. Ze werken daarvoor aan verschillende bijeninitiatieven. Daarnaast zorgen 3 kennisinstellingen voor de nodige kennis.