Kennis nodig voor behoud en herstel bestuivers

Ruim de helft van de 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Hoe kun je een bijdrage leveren aan behoud en herstel van deze onmisbare bijen? Daarvoor is kennis nodig. Welke kennis is nodig en waar vind je die? Naturalis en Wageningen UR brachten de vele kennisbronnen in kaart.  

Beeld: ©Dick Belgers, Wageningen Environmental Research

Kennis delen en ontwikkelen

Naturalis en Wageningen UR voeren ook het programma Kennisimpuls Bestuivers uit, samen met EIS Kenniscentrum Insecten. Met dit programma ontwikkelen en delen zij kennis voor het behouden en bevorderen van (wilde) bestuivers in Nederland. De nieuwe inventarisatie van kennisbronnen sluit hier dan ook goed op aan.

Zoveel bijensoorten, zoveel kennisbronnen

Maar liefst 363 bronnen verzamelde het onderzoeksteam. Het aantal websites, apps, boeken, brochures en rapporten nam in de afgelopen 5 jaar enorm toe. Die ontwikkeling geeft aan dat steeds meer mensen in Nederland op zoek zijn naar kennis over bijen. Ze willen graag een bijdrage leveren aan behoud en herstel van bestuivers. 

Naast de inventarisatie van bronnen deed het  team dan ook onderzoek naar de kennisbehoefte. Welke kennis zoeken doelgroepen zoals agrariërs, natuurbeheerders en beleidsmakers?

Maatregelen op maat

Wil je de juiste maatregelen voor het behoud en herstel van bestuivers kiezen? Dan is er kennis nodig. Welke maatregelen zet je op welk terrein in? En hoe vind je bijvoorbeeld de juiste partner(s) om echt het verschil te maken voor bestuivers?

Toelichting op 363 kennisbronnen

Naturalis en Wageningen UR bieden een duidelijk overzicht van alle kennisbronnen over bestuivende insecten en bestuiving in Nederland. De onderzoekers gingen door alle 363 bronnen heen. Nina Villing is een van de onderzoekers van Wageningen Environmental Research: ‘De meeste bronnen geven informatie over de ‘hoe’-vraag: wat kan ik het beste doen voor bestuivers? En hoe pak ik dat praktisch aan?’

De onderzoekers vonden ongeveer 50 bronnen die kunnen helpen bij het kiezen van de juiste maatregel. Ongeveer 60 bronnen geven informatie over de juiste wijze van aanleg en beheer van leefgebied voor bestuivers.

Belangrijke kennis niet altijd gevonden

Wat is de kennisbehoefte per doelgroep? En is de gewenste kennis goed te vinden voor de doelgroepen? Hier viel de onderzoekers een verschil op tussen de doelgroepen. Agrariërs en andere ondernemers komen kennis over maatregelen bijvoorbeeld minder goed op het spoor dan beleidsmakers en terreineigenaren Villing: ‘Ook viel ons op dat agrariërs, natuurbeheerders en beleidsmakers kennis over samenwerken belangrijk vinden.’

Daarnaast kwam uit het onderzoek dat sommige informatie moeilijk te vinden is. Dan gaat het vooral om informatie over maatregelen voor voedsel, nestgelegenheid en samenwerking met anderen.

Wegwijzer Bestuivers

Hoe kan dit beter, zodat informatie goed te vinden is?  Door het onderzoek staan de 363 kennisbronnen nu ook op de website ‘Wegwijzer Bestuivers’ . Volgens onderzoeker Arjen de Groot zal de vindbaarheid hierdoor groter worden. Op de website kun je kiezen uit een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld concrete tips over wat je kunt doen voor bestuivers. Of tips over met wie je op landschapsniveau kunt samenwerken. Per onderwerp krijg je daarna een overzicht met links naar beschikbare kennisbronnen.

Meer weten?

Download het rapport Kennis over bestuivers in Nederland - Wordt de bestaande kennis over bestuivende insecten gevonden door de mensen die het nodig hebben?"

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Kennisimpuls Bestuivers.