Event 5 jaar Nationale Bijenstrategie: inspiratie en verbinding

Op donderdag 2 november stonden we met ruim 80 partners en hun introducés stil bij 5 jaar Nationale Bijenstrategie in het Archeon. We kijken terug op een mooie bijeenkomst op een stormachtige dag. Wat je hieruit mee kon nemen? Nieuwe inspiratie en wie weet ook nieuwe contacten. Om zo de bestuiver te helpen.

Dagvoorzitter Aniek Moonen spreekt het publiek toe
Beeld: ©Blij je te zien fotografie
Dagvoorzitter Aniek Moonen

Voel de urgentie en durf

Dagvoorzitter Aniek Moonen zette ons meteen aan het denken. Ze nam ons mee in een gedachte-experiment over het zevende-generatiedenken. Hiermee maakte ze ons bewust dat alles wat wij nú doen op de aarde gevolgen heeft voor de volgende generaties. Zoals wat generaties voor ons deden, gevolgen had voor ons. Daarom moet je jezelf steeds afvragen: is alles wat ik nu doe ook goed voor de generaties die na mij komen?

Met gesloten ogen dachten we aan onze ouders, grootouders en overgrootouders. En daarna aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Na deze oefening stelde Anniek de vraag: “wat zou de vierde generatie jou meegeven?” Vanuit het publiek kwamen de antwoorden: ‘urgentie’, ‘durf’ en ‘denken vanuit liefde’.

Wat mag er niet ontbreken in het nieuwe reageerakkoord voor bestuivers?

Aan alle bezoekers stelden we deze vraag via Mentimeter. De resultaten geven we mee aan minister van der Wal-Zeggelink.

Veel bezoekers deelden dezelfde mening. Bovenaan stond: aanpak van of stoppen met bestrijdingsmiddelen. Daarnaast gingen er ook veel stemmen op voor meer voorlichting/educatie en activatie van burgers. En ook de wens voor meer biodiversiteit kwam op verschillende manieren terug bijvoorbeeld door verbinding van natuurgebieden of focus op biodiversiteit in landbouwgebieden. Monitoring werd ook een aantal keren genoemd. Bijvoorbeeld op gebiedsniveau. Ook moet dit beter gefinancierd worden.

Nieuwe partners stellen zichzelf voor op het podium
Beeld: ©Blij je te zien fotografie
Voorstellen van nieuwe partners van de Nationale Bijenstrategie

Voorstellen nieuwe partners

Op het podium ontvingen we onze nieuwe partners. Ze stelden zichzelf voor en vertelden wat zij doen voor bestuivers. Daarna ondertekenden ze het waarderingscertificaat ter ere van 5 jaar Nationale Bijenstrategie.

Van hotspots voor bijen in de gemeente Land van Cuijk tot bijenoases in de provincie Groningen. En van de (on)kruidenthee van lokale en inheemse gewassen van Wilder Land tot een expeditiekaart voor basisschoolkinderen van Stichting Media Natuurpark.

De nieuwe partners zijn:

  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Provincie Groningen
  • Provincie Fryslân & het Friese Herstelprogramma Biodiversiteit
  • Provincie Drenthe
  • Provincie Utrecht
  • Archeon
  • Utrecht Natuurlijk
  • Wilder Land
  • Stichting Media Natuurpark

Voor gastlocatie Archeon was er een eervolle vermelding als 100e partner. Nieuwe partner provincie Drenthe, was helaas verhinderd.

Minister is trots op natuurinclusieve aanpak

Minister van der Wal-Zeggelink is enthousiast over de samenwerking en initiatieven. Ze laat het rapport: 5 jaar Nationale Bijenstrategie zien, met daarin de behaalde resultaten. Ze ziet in het rapport hoe iedereen op zijn eigen manier bijdraagt. Je vindt de speech van de minister op de website van de Rijksoverheid.

Levendige discussie tussen 4 panelleden, de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, Jolande Kors van bouwbedrijf Heijmans, Koos Biesmeijer van Naturalis en Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting
Beeld: ©Frank van Beek Fotografie
Discussiepanel met minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, Jolande Kors van bouwbedrijf Heijmans, Koos Biesmeijer van Naturalis en Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting

Panelgesprek: het tij keren voor bestuivers

Wat is er nodig om het tij te keren voor bestuivers? De minister ging hierover in gesprek met Jolande Kors van Heijmans, Koos Biesmeijer van Naturalis en Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Aniek Moonen begeleidde het panelgesprek. Het was een levendig en goed gesprek.

Inspiratie in de workshops

Tijdens de dag gaven partners verschillende workshops. De presentaties vind je op de website aanmelder.nl.

Update je kennis/Nieuwste ontwikkelingen

Deelnemers kregen inzicht in de tools die de afgelopen 5 jaar zijn ontwikkeld om bestuivers te helpen.  En hoe ze hiermee aan de slag kunnen in de praktijk.

De toekomst van de bestuiver in Nederland

Tijdens deze workshop dachten deelnemers mee over de uitvoering van de Nationale Bijenstrategie in de periode 2024-2030. Ze gingen met elkaar in gesprek over de vraag waarop we ons de komende jaren moeten richten en met welke partijen.

B&B, bijenburchten en bloeibogen

De deelnemers aan deze workshop leerden meer over de bijenburcht. Wat is het? En wat komt erbij kijken als je deze bouwt? Ook kregen ze inzicht in het voedselaanbod voor bijen met de bloeibogen-tool.

Mensen verleiden tot bij-vriendelijk gedrag

Tijdens deze workshop kregen de deelnemers een kort en krachtig kijkje in de wereld van de gedragsbeïnvloeding. In groepjes brainstormden ze over hoe je anderen kunt verleiden tot bij-vriendelijk gedrag.   

Creëer je eigen bijenlandschap

Deelnemers aan deze workshop leerden de Routekaart Bijenlandschap te gebruiken. Zo kregen ze in korte tijd inzicht in de sterke kanten van hun initiatief. En leerden ze welke onderdelen nog aandacht nodig hebben.

Kick-off Treevember; Welke bomen voor de bij?

November is de maand waarin The Pollinators meer aandacht vragen voor voedselbossen. Voedselbossen zijn een ideale habitat voor bestuivende insecten. Deelnemers hoorden meer over het nut en de noodzaak van bomen voor bijen.

Op pad met de imker van Archeon

Archeon vergroot de biodiversiteit in haar park waar het kan. Het openluchtmuseum heeft zelfs een eigen imker. Hij vertelde de deelnemers over de maatregelen die worden genomen om bestuivers zich op hun plek te laten voelen. En liet ze natuurlijk honing proeven. 

De bij is trending

Hoe krijgen we meer inzicht in de bijenstand in Nederland? Stichting Kenniscentrum Insecten (EIS) vertelde de deelnemers over de mogelijkheden en uitdagingen van het monitoren van bestuivers. En over het bepalen van trends.

Bloemenmengsels inzaaien: een goed idee?

Bloemenmengsels in de openbare ruimte, hoe doe je dat? In deze workshop van de gemeente Tilburg ontwikkelden de bezoekers samen hiervoor de richtlijnen. 

Uitdagingen voor de imkerij

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Yuverta en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed gaven samen deze workshop. Hierin werden deelnemers bijgepraat over de uitdagingen binnen de Nederlandse imkerij. Zoals de opkomst van de Aziatische hoornaar en de wintersterfte. Daarnaast hoorden ze meer over de aandacht voor de imkerij in het onderwijs. En kregen ze de primeur van de brochure Imkerij als immaterieel erfgoed.

Biodivers inkopen

Hoe kan je biodiversiteit beter meenemen in je aanbestedingsprocessen? In deze workshop hoorden de deelnemers meer over de  mogelijkheden en tools die hiervoor zijn.

Afsluiting programma

De middag werd afgesloten door Franc van der Steen, MT-lid Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij gaf een korte terugblik op de dag en een vooruitblik op de inzet van LNV. Tot slot bedankte hij het team van de Nationale Bijenstrategie, partners en introducés voor deze mooie dag. 

Spoken word

Anne Louise van den Dool gaf mooie woorden aan deze dag vol inspiratie en verbinding. Ze vatte de dag samen in spoken word, met de titel: bestuiven.

Start Treevember

Last but not least plantten The Pollinators een boom op het podium, samen met enthousiaste vrijwilligers. De Kick-off voor de campagne Treevember was daarmee een feit! En het was meteen een mooie biodiverse afsluiting van de dag.

Bedankt namens Team Nationale Bijenstrategie

We willen iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken. We hopen dat deze dag veel kruisbestuiving heeft opgeleverd. Zodat we de kracht van het netwerk kunnen inzetten voor bestuivers.

We kijken ernaar uit om met een aantal van jullie verder te denken over de toekomst van de Nationale Bijenstrategie.

Tot slot nog dit: voor alle partners is er een waarderingscertificaat. Heb je deze per ongeluk vergeten? Of was je niet aanwezig? We sturen het certificaat in december via de post naar je toe.