Ons netwerk

Van regionale tot nationale overheden. En van stichtingen tot bedrijven. Met meer dan 100 partners werken we aan een betere bed & breakfast voor bestuivers. We vertellen graag wat dit netwerk voor jou kan betekenen. En wat we daarvoor van jou vragen. Bekijk ook wie al partner zijn. 

Over ons

De Nationale Bijenstrategie (NBS) is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). RVO voert deze strategie uit in samenwerking met LNV. Als kennispartners zijn WageningenUniversity (WUR), Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten (EIS) nauw betrokken. Ons einddoel is om in 2030 bestuivers en bestuiving duurzaam te behouden en te bevorderen.

Om dit doel te halen zorgt de NBS voor een gevarieerd en betrokken netwerk dat zich inzet voor bestuivers. Dit doen we door:

 • strategie en actielijnen uit te zetten;
 • potentiële partners te benaderen en hen enthousiast te maken voor bestuiversinitiatieven; 
 • (potentiële) partners samen te brengen;
 • (potentiële) partners te informeren over initatieven van partners en ander belangrijk nieuws over bestuivers en biodiversiteitsherstel;
 • financieel of met kennis bij te dragen aan campagnes, producten en bijeenkomsten;
 • onderzoek te financieren in de Kennisimpuls Bestuivers (2017-2023);
 • het belang van bestuivers onder de aandacht te brengen bij (andere) beleidsdossiers van de minsteries van LNV, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W);
 • binnen andere netwerken bestuivers onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld: NK Tegelwippen en Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Waarom partner worden?

Als partner wordt jouw organisatie onderdeel van een mooi netwerk, dat zich inzet voor bestuivers.

 • Je doet kennis en inspiratie op via Kennisimpulsen Bestuivers & Groene Gewasbescherming en onze nieuwsberichten en interviews.
 • Je leert van en met partners op onze bijeenkomsten, waar ook regelmatig een expert bij aansluit.
 • Je kunt zelf nieuwe samenwerkingen aangaan. In ons bijeninitiatievenfilter, op de website Bestuivers.nl, vind je de initiatieven van andere partners. Wil je hier meer over weten of wil je graag samenwerken met partners? Laat het ons weten!

Ben je een particulier en wil je ook iets doen voor bestuivers?  Kijk dan eens naar deze partners: 

Wat vragen wij van jou?

Wat wij van jou vragen is jouw inzet voor (wilde) bijen. Dit doe je door één (of meer) projecten/initiatieven uit te voeren die bijdragen aan ons einddoel: bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam te bevorderen en behouden.

Word partner en meld jouw initiatief aan

Wil je partner worden van de Nationale Bijenstrategie? We maken graag kennis met je. Heb je nog vragen over het partnerschap? Of wil je weten of jouw initiatief bijdraagt aan ons einddoel? Neem contact met ons op.

Als je partner wordt, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Zoals meer informatie over jouw initiatief voor bestuivers. Vul daarom het formulier Nieuw bijeninitiatief Nationale Bijenstrategie aanmelden in. 

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Neem dan contact met ons op.  

Ons partnerschap kost geen geld. Jouw inzet voor het project is genoeg.