Landschap Erfgoed Utrecht: ‘Ons doel is om van de Waterlinie een bijenlandschap te maken’

‘Iedereen geeft om mooi’. Dat is de slogan van Landschap Erfgoed Utrecht. Met de partners, de aangesloten bedrijven en met meer dan 10.000 vrijwilligers zetten zij zich in voor landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. En dat natuur, landschap en erfgoed goed samengaan, blijkt wel uit de vele mooie projecten, ook voor de wilde bij. Zoals de Nieuwe Hollandse Bijenlinie. We stellen onze nieuwe partner aan je voor.

Directeur Landschap Erfgoed Utrecht in een boslandschap met ondertekeningsbordje Nationale Bijenstrategie
Beeld: ©Landschap Erfgoed Utrecht
Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht

Waardevolle natuurgebieden

‘Landschap Erfgoed Utrecht zorgt voor behoud, herstel en de bevordering van natuur, biodiversiteit en bijzonder erfgoed. Daarbij hebben we volop aandacht voor de natuur’, zegt Willemijn van Hees, adviseur ecologie. De stichting beschermt waardevolle natuurgebieden en stimuleert duurzaam landgebruik. Ook ondersteunt Landschap Erfgoed Utrecht activiteiten voor natuurbeheer.

Willemijn van Hees: ‘Niemand hoeft het wiel zelf uit te vinden.’

We doen het samen

De stichting betrekt de inwoners van Utrecht en leidt vele vrijwilligers op die actief zijn op het gebied van natuur. ‘Kennis en kunde is van groot belang’, vertelt Van Hees. ‘Daarom sluiten wij graag aan bij de Nationale Bijenstrategie.’ Samen met beleidsmedewerkers, wetenschappers, grondeigenaren en vrijwilligers bundelt de stichting de krachten: ‘Zo maken we onze wereld bij-vriendelijker. Je doet het niet alleen, we doen het samen! En niemand hoeft het wiel zelf uit te vinden.’

Een Zwarte sachembij zittend in het zand op de grond
Beeld: ©John Smit voor Landschap Erfgoed Utrecht
Zwarte sachembij

Herstel van biodiversiteit

Landschap Erfgoed Utrecht zet zich sterk in voor herstel van de biodiversiteit. Van Hees: ‘We werken niet alleen in natuurgebieden, maar doen ook aan biodiversiteitsherstel op landgoederen. En we zijn zelfs te vinden in het agrarisch gebied. We denken uit en voeren uit.’

Projecten voor Rode Lijst soorten

Van Hees zet zich onder andere in voor de wilde bijen. Zo zijn er projecten voor behoud en herstel van specifieke (Rode Lijst) soorten. Zoals het project voor de Zwarte sachembij in Kwintelooijen. En het Blauwe metselbij project op landgoed Bredius in Woerden, waar ook een educatieve tuin is. Een derde project heeft als doelsoort de Kruiskruidzandbij in het Slangenbosje in Soest.

Bij deze projecten komt er door aangepast beheer en andere aanplant meer voedselaanbod. En verbetert de nestgelegenheid. Op landgoed Bredius organiseert de stichting ook veldexcursies. Zo kan er meer draagvlak komen voor behoud en herstel van wilde bijen.

Willemijn van Hees laat een bij op haar hand zien
Beeld: ©Landschap Erfgoed Utrecht
Willemijn van Hees, adviseur ecologie bij Landschap Erfgoed Utrecht

Willemijn van Hees: ‘Als dit allemaal lukt, zorgt dit voor een grote ecologische long door de hele provincie!’

Nieuwe Hollandse Bijenlinie

Een project dat hoog op de agenda staat, is de Nieuwe Hollandse Bijenlinie. Van Hees: ‘Dit project is ambitieus én hoognodig. We willen een waardevolle leefomgeving voor bestuivers maken in de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En daarbij gaat het ons vooral om wilde bijen. Dit doen we naast het behoud van de forten als culturele monumenten.’ Het project richt zich op 16 van de 34 bouwwerken.

Bijenlandschap van noord naar zuid

Van Hees: ‘Ons doel is om van de Waterlinie een bijenlandschap te maken: als dit allemaal lukt, zorgt dit voor een grote ecologische long van noord naar zuid door de hele provincie! We doen dit project samen met EIS Kenniscentrum Insecten. Het is ontzettend gaaf om het enthousiasme van deelnemende grondeigenaren, zoals Staatsbosbeheer, gemeente Utrecht, Utrechts Landschap en Natuurmonumenten te ontvangen. Iedereen wil zich inzetten voor de biodiversiteit.