Werken aan een hoopvolle toekomst voor wilde bijen in de provincie Drenthe

Provincie Drenthe biedt wilde bijen deze hoopvolle toekomst door onder andere ecologisch bermbeheer uit te voeren. En door dit ook binnen de provincie aan te moedigen. Egbert van Dijk is gedeputeerde voor onder andere Natuur en Landschap. Hij vertelt meer over de bestuiversvriendelijke aanpak van de provincie. 

Egbert van Dijk zittend in een bloeiend veld met het ondertekeningsbordje van de Nationale Bijenstrategie
Beeld: ©Provincie Drenthe
Egbert van Dijk, gedeputeerde voor onder andere Natuur en Landschap

Ecologisch bermbeheer 

De provincie wil met haar initiatief alle bermen in Drenthe ecologisch beheren. Van Dijk: ‘We zaaien onze bermen en andere projectlocaties in met inheemse mengsels en beheren deze ecologisch. Ook moedigen wij de Drentse gemeenten, waterschappen en andere bermbeherende organisaties aan hetzelfde te doen.

Al deze partijen komen samen met de provincie in het Bermberaad. Met als doel om samen de biodiversiteit in Drenthe te versterken.

Egbert van Dijk: ‘In de Bermenkaart wordt mooi het potentieel van de bermen en watergangen in Drenthe in kaart gebracht.’

Fietspad met bloeiende bermen en bomen naar boerderijen
Beeld: ©Hans Dekker, huis-ecoloog provincie Drenthe
Gemaakt tijdens het Bermberaad - Kremersdijkje bij Alteveer

Bermen en watergangen in beeld

Van Dijk: ‘De provincie organiseert het Bermberaad een paar keer per jaar. Hierin wisselen we kennis uit en bespreken we ambities.’  En daar blijft het niet bij. Vanuit het Bermberaad is een Bermennetwerkkaart gemaakt. De gedeputeerde is blij met deze Bermenkaart: ‘Hierin wordt mooi het potentieel van de bermen en watergangen in Drenthe in kaart gebracht. En die kunnen een hele belangrijke bijdrage leveren aan het leefgebied van de wilde bij.'

Egbert van Dijk: ‘Via het Bermberaad willen we beheerders met elkaar in gesprek laten gaan.’ 

Landschap met ecologisch waardevolle linten

Drenthe wil graag ecologisch waardevolle linten door het landschap laten ontstaan. Dit is mogelijk als ecologisch beheerde bermen en watergangen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De Bermenkaart is hierbij een handig hulpmiddel. Van Dijk: ‘Deze brengt in beeld waar het beheer van verschillende beheerders nog niet goed op elkaar aansluit.’ Hij legt dit verder uit.

‘Het ecologisch beheer kan namelijk aan de ene kant van een gemeente-of waterschapsgrens goed zijn. Maar aan de andere kant niet.’ Afstemming over beheer is dus belangrijk. Van Dijk: ‘Via het Bermberaad willen we daarom beheerders met elkaar in gesprek laten gaan.’

Groenblauwe dooradering

Drenthe werkt hiernaast aan meerdere projecten rondom de ‘groenblauwe dooradering’. Dit doet ze in het programma Natuurinclusief Drenthe. Ecologisch bermbeheer komt ook hierin terug.

Hommel op paarse bloem
Beeld: ©Hans Dekker, huis-ecoloog provincie Drenthe
Gemaakt tijdens het Bermberaad in Meppel

Hoopvolle toekomst

Met al haar projecten zet Drenthe zich op verschillende manieren in voor de wilde bijen. Van Dijk: ‘Zo hopen wij de wilde bijen een hoopvolle toekomst te geven in de provincie Drenthe.’

Meer lezen over het ecologisch bermbeheer van de provincie? Bekijk de website Heel Drenthe zoemt.