5 jaar Nationale Bijenstrategie

In 2018 ging de Nationale Bijenstrategie (NBS) van start. Waar staan we nu? Wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder? En waar zijn onze partners het meest trots op? Dit en meer staat in ons rapport 5 jaar Nationale Bijenstrategie. 

Het rapport: een inkijkje

Het rapport 5 jaar Nationale Bijenstrategie schreven we voor iedereen die interesse heeft in bestuivers. Hierin vind je:

  • wat onze partners hebben gedaan en bereikt met hun bijenintiatieven;
  • welke resultaten samenwerking opleverde, zoals de Theory of Change;
  • wat we hebben bereikt met onderzoek naar bestuivers;
  • hoe Europa zich steeds meer inzet voor bestuivers en wat dit betekent.

Op 2 november 2023 stonden we stil bij de successen met onze partners en andere geïnteresseerden. Minister Christianne van der Wal-Zeggelink presenteerde de tot nu toe behaalde resultaten.

Hoe verder?

Samen met de NBS-partners gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aanbevelingen opstellen voor het nieuwe kabinet. 

LNV stuurt deze aanbevelingen naar de Tweede Kamer, zodra het nieuwe kabinet aan de slag gaat. Het rapport is daarbij een bijlage.