Wat is de Nationale Bijenstrategie

Waarom een nationale strategie voor bestuivers?

Zonder bestuiving kunnen veel voedselgewassen en planten niet groeien. Bestuivers hebben dus een belangrijke functie. Ze bestuiven 75% van ons voedsel, vooral groenten en fruit. En meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Van alle insecten in Nederland bestuiven bijen het meest. En dan vooral de wilde bijen.

Wilde bijen bedreigd

Het gaat helaas niet goed met de wilde bij in Nederland. Meer dan de helft van de ruim 360 soorten bijen in Nederland dreigt namelijk uit te sterven. Ze hebben niet voldoende voedsel en te weinig ruimte om te nestelen. Ze staan daarom op de Rode lijst voor bijen. Deze lijst laat zien welke soorten bijen uit Nederland verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen. 

Wilde bijen als graadmeter

De Nationale Bijenstrategie (NBS) richt zich op alle bestuivers. Waarbij (wilde) bijen de belangrijkste graadmeter zijn om ons einddoel te halen: in 2030 bestuiving duurzaam te bevorderen en te behouden. We verwachten dat als alle bestuivers een verbeterde leefomgeving hebben, het ook goed gaat met de (wilde) bijen in Nederland.

De NBS zet zich in voor een betere leefomgeving voor de (wilde) bij: een Bed & Breakfast for Bees. 

Met wie werken we samen?

De NBS is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2018 gingen we van start met 48 partners. Na 5 jaar werken we samen met meer dan 100 partners aan ons einddoel.

Onze partners zijn:

  • provincies, gemeenten en waterschappen
  • natuurorganisaties
  • brancheorganisaties en bedrijven
  • kennisinstellingen

Al deze partners werken aan verschillende initiatieven om bestuivers te behouden en bevorderen. En aan herstel van de biodiversiteit in Nederland. Ben je benieuwd naar de initiatieven? Kijk op Bijeninitiatieven voor een overzicht.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NBS? En wat jij kunt doen voor de bij? Download dan een van onze 3 flyers voor gemeenten, provincies en waterschappen, bedrijven of terreinbeherende organisaties. Hierin vind je snelle tips en alle handige websites op een rij. 

Deel de flyers ook eens binnen jouw netwerk!