Onze Theory of Change

De Theory of Change Nationale Bijenstrategie laat zien wat er nog nodig is om onze doelen te bereiken. Het bestaat uit een diagram met een uitleg. Waarom maakten we deze, samen met onze partners? En wat betekent dit voor de Nationale Bijenstrategie?

Wat is de Theory of Change Nationale Bijenstrategie?

De Theory of Change (ToC) geeft ons inzicht in wat we al doen voor bestuivers. Maar ook wat we nog niet doen, maar wat wel nodig is om onze doelen te halen. Samen met partners is er gekeken wat er nodig is om onze doelen te halen en hoe we dat willen bereiken.

Welke partners hebben we nog nodig en welke initiatieven? En hoe werken alle initiatieven samen aan het einddoel: in 2030 bestuivers en bestuiving duurzaam bevorderen en behouden? De ToC bestaat uit een diagram met uitleg. Het maakt duidelijk welke stappen we nog moeten zetten.

9 thema's

De ToC bestaat uit 9 thema's, waarbij acties horen. Voor elk thema is een partner ambassadeur. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor dit onderwerp. Bij elk thema zijn daarnaast een of meer partners betrokken als mede-ambassadeur.

Samenwerking en lobby

Bij alle thema's stimuleren we samenwerking tussen partners en hun initiatieven. Een goede samenwerking draagt bij aan het behalen van onze doelen. Een voorbeeld van samenwerking tussen partners is het platform Bij-vriendelijk Zeeland. Hierin werken verschillende partners van de Nationale Bijenstrategie (NBS) samen om van Zeeland de meest bij-vriendelijke provincie te maken.

Vanuit de NBS werken we bijvoorbeeld ook samen met Deltaplan Biodiversiteitsherstel en NK Tegelwippen. Informatie daarover vind je op de websites Samen voor Biodiversiteit en NK Tegelwippen.

Dit zijn de thema's van de Theory of Change:

Wil je meer weten over de doelen en resultaten in de Theory of Change? Bekijk waar we nu staan op 5 jaar Nationale Bijenstrategie. Daar vind je ook ons rapport met een uitgebreid overzicht met resultaten en voorbeelden.

Waarom een Theory of Change?

Naturalis onderzocht in 2018 of de doelen van de Nationale Bijenstrategie haalbaar waren. Dit deed het in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op dat moment had de NBS al zo'n 40 partners en initiatieven.

Het onderzoek liet zien dat we met de bestaande initiatieven onze doelen nog niet konden halen. Door deze conclusies besloot het ministerie van LNV een ToC uit te voeren. LNV, Naturalis en de partners van de NBS maakten samen de ToC.

Op deze pagina kun je het Diagram Theory of Change en de uitleg daarbij downloaden.