Beeld: ©Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten)

Nieuwsbrief Nationale Bijenstrategie - mei 2024

In deze nieuwsbrief lees je over de Bermenkaart van de Provincie Drenthe die ze maakte met bermbeherende organisaties. Bermen en watergangen kunnen veel bijdragen aan een beter leefgebied voor de wilde bij. Ook Landschap Erfgoed Utrecht werkt hieraan. Wist je dat zij van de Waterlinie een bijenlandschap maken van noord naar zuid? Of lees hoe we met ruim 20 partners op 21 maart een mooie start maakten voor de toekomst van de NBS. Welke ideeën geven zij mee aan het ministerie van LNV? Over meedenken gesproken, ben jij al lid van onze LinkedIn groep. Deel ook jouw bijen-nieuws!

Werken aan een hoopvolle toekomst voor wilde bijen in de provincie Drenthe

Provincie Drenthe biedt wilde bijen deze hoopvolle toekomst door onder andere ecologisch bermbeheer uit te voeren. En door dit ook binnen de provincie aan te moedigen. Egbert van Dijk is gedeputeerde voor onder andere Natuur en Landschap. Hij vertelt meer over de bestuiversvriendelijke aanpak van de provincie.

Lees wat provincie Drenthe doet voor wilde bijen.

Egbert van Dijk zittend in een bloeiend veld met het ondertekeningsbordje van de Nationale Bijenstrategie
Beeld: ©Provincie Drenthe

Deel ook jouw bijen-nieuws in de LinkedIn groep Nationale Bijenstrategie (NBS)

Wie zijn de partners van de Nationale Bijenstrategie? Wat doen zij voor de wilde bij? Op onze website en via onze nieuwsbrief delen we interviews en nieuws over de bijenprojecten van onze partners. Nu kun je ons óók volgen via de openbare groep voor de Nationale Bijenstrategie (NBS) op LinkedIn!

Meer over onze LinkedIn groep en hoe je lid kunt worden.

Beeld: ©Nationale Bijenstrategie

Landschap Erfgoed Utrecht: ‘Ons doel is om van de Waterlinie een bijenlandschap te maken’

‘Iedereen geeft om mooi’. Dat is de slogan van Landschap Erfgoed Utrecht. Met de partners, de aangesloten bedrijven en met meer dan 10.000 vrijwilligers zetten zij zich in voor landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. En dat natuur, landschap en erfgoed goed samengaan, blijkt wel uit de vele mooie projecten, ook voor de wilde bij. Zoals de Nieuwe Hollandse Bijenlinie. We stellen onze nieuwe partner aan je voor.

Maak kennis met Landschap Erfgoed Utrecht en haar bijenprojecten.

Directeur Landschap Erfgoed Utrecht in een boslandschap met ondertekeningsbordje Nationale Bijenstrategie
Beeld: ©Landschap Erfgoed Utrecht

Ideeën verkennen voor de toekomst van de Nationale Bijenstrategie

Op 21 maart kwamen ruim 20 partners bij elkaar om mee te denken over de toekomst van de Nationale Bijenstrategie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nam de punten van deze meedenkers mee. Ze verwerkte ze in een aanbevelingsbrief voor de Tweede Kamer.

Lees wat er aan bod kwam tijdens de bijeenkomst voor meedenkers

Beeld van cijfer 8 waarin schematisch agenda, initiatieven, afbouw, uitfaseren, opbouw en verankering worden weergegeven.
Beeld: ©Nationale Bijenstrategie

Bekijk onze agenda

In onze agenda vind je weer verschillende activiteiten om bestuivers te helpen. Doet jouw gemeente mee aan NK Tegelwippen? Wip dan tegels voor groen. Heeft jouw gemeente zich nog niet aangemeld? Wip dan mee voor de Nationale Tegelteller! Of luister de eerste 4 podcasts over bijen en biodiversiteit van Beefoundation en Lief Leven.

Bekijk deze activiteiten in onze agenda.

Jouw event ook in onze agenda? Laat het ons weten!

Afbeelding voor agenda-items
Beeld: ©Nationale Bijenstrategie