Homepage van de Nationale Bijenstrategie

Bestuiving is belangrijk voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Meer dan de helft van de bijensoorten dreigt uit te sterven. De Nationale Bijenstrategie zet zich samen met meer dan 100 partners in om de leefomgeving van de (wilde) bij te verbeteren. Samen zorgen we voor de 2 dingen die bestuivers nodig hebben: nestgelegenheid en voedselaanbod.